Instruktörer

Huvudinstruktör
Rickard Berglund

Instruktör
Johnny Cvetkovski

Hjälpdansare
Terése Vinkler
Karime Moreno